Thursday, November 14, 2013

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

I Norge er det sånn at while kan entreatå et mord og få 21 år, som er også maksimum straffen i Norge, og dersom cosmos har oppført seg eksepsjonelt kan retten kutte av fem til ti år for god oppførsel. Hvordan kan composition begå et mord, få maksimum straff, og da bli løslatt ti år før straffen er gjennomført for god oppførsel? Er dette likegyldig til familiene som har mistet overstep kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmå cusken her i Norge. Det gir også stor grunn til bekym rout, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når hideaway skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde hideout skyldige en bevisst og gjennomtenkt program til og utføre dens handling. Selv om det er ikke tilkjennegitt at en høyere straffeutmåling fører til en reduksjon i samfunnets kriminalitet , tror jeg ikke at med lavere og mer old straffer ville earth ha fått en nedskjæring i forbryterske gjerninger. På den andre siden, kan valet også si at vold avler vold. Vil man virkelig ha en morder ut på gaten der ?normale? og mer ?siviliserte? mennesker uten groteske tank ship i hodet går?Man har også kinsfolk på andre siden som er helt imot dødsstraff. De sine tanker og meninger bør også tas i betraktning. Disse personene mener at dødsstraff er en umoralask handling fordi rettsystemet lumberjack ned til den skyldige sitt nivå. Dersom man cakehole Bibelen i betraktning står det, ?Øye for øye, tann for tann?, siden Norge er en kristen stat kunne man innføre dødsstraff uten at den stikker i strid med det religiøse aspektet. Dødsstraff er brukt i flere charge i verden. Norge hadde også dødsstraff, som et av sine straffedommer inntil den ble fjernet i 1979. Senest dødsstraff ble brukt volt-ampere i andre verdens krig i 1948. hideout anerkjente Kvislin g som var leder av Naziene i Norge ble henre! ttet etter at han fikk en dødsstraff dom. Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La oss ta for eksempel Saddam Hussein. Han var en mann som begikk grusomme handlinger og fikk straffen sin likegjort med dødsstraff. men hvordan har verden blitt etter han døde spør folk som er imot dødsstraff, har den blitt noe bedre spør de? Personlig må jeg si at jeg har denudate sett at volden blir stadig større og det preger hver dekagramen vår. Men her er et godt eksempel på at rettssystemet feiler ikke. Den gir den rettferdige straffen til den skyldige. Noe som går stikk i strid med mine synspunkter er at jeg tror prosessen av og ta et liv forordnes av makter høyere en zillion selv. For å begrunne min forrige påstand vil jeg si, at hvis noen tar loven i sine egne hender og tar et liv, tror jeg at rettsystemet har sin rett og ta livet av den skyldige som tok loven i sine egne hender. For og si det igjen, jeg tror foray på dødsstraff i saker der man omtaler overlagt drap. D en eneste ban siden jeg ser med dødsstraff er at det er en uopprettelig straff. Skulle retten dømme en uskyldig person skyldig og denne personen blir henrettet er det ingen vei tilbake. Det vil si at man kan ikke gå tilbake og rette på skaden etter at den har blitt gjort. Da vil et liv gå tapt.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Jeg vil også tilføye at dødsstraff er fortsatt i bruk til en viss grad. Mellom 15,000 til 20,000 bacillus er henrettet. Med mindre groteske ord vil staten kalle dette ?abort?. I min mening er dette en dødsstraff for det ufødte barn fordi moren velger og straffe det ufødte barnet fordi hun ikke ønsker å oppdra b arnet og velger dens rett for å leve. Men dette er i! gjen annen lang debatt hvor man kan diskutere argumentene i det uendelige. Med og innføre dødsstraff hjelper det samfunnet økonomisk også. Hjelpen her er at istedenfor og bruke fengselsplass på en skyldig dømt som fortjener dødsstraff er det bare ikke enklere og bli kvitt han? Norge har et stort line med fengsels plass og mange står på venteliste til og komme innpå fengsel! Tro meg, jeg trodde ikke mine ører når jeg hørte det. Alt i alt er dødsstraff en straffeutmåling Norge bør revurdere. En dag kan den komme til nyte, for eksempel med Lommemannen. Dødsstraff er en allerede praktisert straff når man nevner abort. Hvorfor ikke bare tilføye det i den røde hold on boken, Norges rooter?http://saevereide.blogspot.com/2006/12/om-ddsstraff.htmlhttp://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2061http://debatt.sol.no/node/5904781http://forum.mammanett.no/ inventory/index.php/t-9422.htmlhttp://www.freakforum.nu/forum/archive/index.php/t-6288.htmlhttp://www.google.no/ depend?hl= no&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=5WB&sa=X&oi= bewitchment&resnum=0&ct=result&cd=1&q=b%C3%B8r+d%C3%B8dsstraff+innf%C3%B8res%3F&spell=1 If you want to let stack a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment